diumenge, 27 de març de 2011

Activitat 7: L'OBSERVACIÓ TÒNICO-POSTURAL


 

IMATGE 1
En la primera imatge podem observar un infant en un entorn pobre, el qual es troba descalç i amb una vestimenta precària.
Es troba recollint aigua tot sol, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà per tant podem dir que té la pinça fina assumida.
Es troba en equilibri estàtic.
En quant al to muscular, podem dir que el seu cos està en tensió ja que el recipient que aguantar s'està plenant d'aigua i per tant cada cop pesarà més.
En quant a la lateralitat podem observar que subjecta el recipient amb la mà dreta.
Per això crec que, té uns tres anys i mig, tot i que reconec que no n'estic massa segura ja que la possibgle malnutrició del nen pot afectar notablement en el seu desenvolupament.IMATGE 2

L'infant que podem observar en la segona imatge es troba ajupit jugant relaxadament a fer construccions.
Amb la mà esquerra subjecta la torre i amb la mà dreta col.locar les peces, també podem observar que que per col.locar les peces de la torre utilitzar el dit índex i i el pulgar, per això podem dir que té la prensió fina assolida veiem que la torre té diverses peces
El quan al seu equilibri podem dir que el estàtic el té assolit, ja que és manté perfectament acotxat sense que és caigui i sense agafar-se en cap suport.
La lateralitat encara no la té definida, i no podem saber si és dretà o esquerrà ja que utilitza les dues mans per igual.
Per això crec que té entre 18 i 19 mesos.


 
IMATGE 3

L'infant que podem observar en la tercera fotografía es troba assegut a terra observant un conte que sembla mantenir-lo molt entretingut.
Manté el tronc recte i no necessitar cap recolzament.
En quan a la lateralitat encara no la té assolida tot i que podem observar com utilitzar la mà dreta.
De l'equilibri podem dir que és estàtic i el té assolit, ja que és manté perfectament assentat.
En quan a la prensió podem dir que la pinça inferior i la superior la té assolida.
Per aquests motius crec que el nen té uns 10 mesos.
diumenge, 13 de març de 2011

ACTIVITATS PER A L'INFANT:

L'Albert té 3 anys és un infant inquiet.

Per això per a activitat per fer a casa; penso que li podriem posar cubs en els quals hauria de llençar i posar dins la pilota aquests objectes serien de diferent tamany(de més gran a més petit).


L'activitat per fer a l'escola podria ser anar a l'aula de psicomotricitat i montar un circuit; amb cercles(per saltar a peu coixet o amb peus junts), passadissos, tubs etc.
 L'objectiu seria treballar la coordinació.

dissabte, 12 de març de 2011

ACTIVITAT 5: CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI I TEMPS

L’ESTRUCTURACIÓ DE L’ESPAI

La noció d’espai no és una noció simple, sinó una noció que s’elabora i diversifica progressivament en el transcurs del desenvolupament psicomotor de l’infant.
L’espai intern és el nucli de l’esquema corporal i va significant-se per la vivència dels propis moviments corporals.

  • El coneixement de l’espai evoluciona en l’espai en tres períodes:
  • El primer referit a l’espai corporal/ proper.
  • Despres el de l’espai ambiental/immediat.
  • Finalment, el de l’espai rrepresentatiu o simbolic./ espai llunyà.

Segons Piaget:

  • Espai topològic: es limita al camp visual i a les realitzacions motrius del nadó (moure el cap, agafar un objecte etc). (0 a 3 anys).
  • Espai euclidià: l’esquema corporal es va consolidant i afavoreix l’adquisició de nocions; mida situación direcció etc. (3 a7 anys).
  • Espai racional: és un espai abstracte que es pot representar mentalment a través de l’abstracció i el domini del concepte dreta esquerra (a partir de 5 a 7 anys).

L’ESTRUCTURACIÓ DEL TEMPS:

L’estructuració temporal permet a l'ésser humà coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana, i comunicar amb el món en el que viu. La percepció intel•lectual del temps té el seu origen en la vivència corporal del temps que l'infant realitza des que neix.

CARACTERITIQUES DEL TEMPS:
§         L'ordre i la successió: que és la memorització de les accions i dels esdeveniments successius que dóna una percepció ordenada, anomenada cronologia, la que fa aparèixer les nocions de present, passat, futur, ara, abans....

§         La durada:és el temps que passa entre el principi i el final d’una acció,d’una activitat. El temps és codifica per la durada: hora, minut, dia, etc.

§         L'interval: és la durada limitada entre dos activitats.

§         La irreversibilitat:La irreversibilitat del temps ens col·loca en la continuïtat indefinida en la qual s’inscriuen la vida i la mort.
És a partir de la vivència quotidiana que l’infant aprèn a desenvolupar l’experiència del temps que passa i no torna mai més. noció d’edat, de jove, de vell de massa aviat, de massa tard.

§         La velocitat: és el temps que dura el recorregut d'un espai, per realitzar una acció.

§         La periodicitat, es repeteix regularment, per exemple seria el dia i la nit.


§         El ritme: és el concepte relacionat amb la percepció i l'organització del temps.

TRES CLASSES DE TEMPS:

§         El biològic: és subjectiu, cada persona té el seu propi ritme i el seu temps biològic.
Tot a la natura té un ritme, com per exemple, el dia, la nit, l'estiu...
§         El temps subjectiu o psicològic: aquest es per a cada persona. La construcció de la idea del temps s'impregna d'afectivitat conscient i inconscient. Les primeres nocions de temps tenen el seu origen en l'associació entre les necessitats internes, les sensacions emocionals, tòniques i respostes aportades per l'entorn.
§         El temps objectiu: Regula les activitats quotidianes, situa esdeveniments passats o programa el futur.
La percepció de temps en un infant s'adquireix per experiències, adquisició de l'esquema corpal, la memòria i per sensacions interioceptives, propiocepties....

L’ESTRUCTURACIÓ DEL TEMPS ES REALITZA EN TRES NIVELLS:

§         La frase sensoriomotora entre 0 i 2 anys:Per al nadó, l’existència del temps està assimilada als ritmes interns del cos, als que ha percebut de la mare en el curs de la seva relació i de la de malestar o benestar.
La regularitat de les activitats, de la cura que es prodiga als infants, afavoreix la memòria, la localització, el descobriment i la integració del temps.

§         La fase representativa: És la capacitat d’organitzar i de representar les accions en un temps objectiu, per mitjà de senyals codificades. L’infant adquireix la capacitat d’estructurar objectivament el temps a partir del 7 o 8 anys.
Entre 2 i 7 anys
En aquest període es realitza el pas entre el temps viscut i el temps representat, i del temps subjectiu al temps objectiu.
    
§         A partir dels 7 anys: L’infant comença a situar-se en el temps objectiu. Comença a poder organitzar les seves accions en aquest temps objectiu. Aprèn els dies de la setmana i algunes dates del calendari, els mesos de l’any i a llegit l’hora.

dilluns, 7 de març de 2011

ACTIVIDAT 8. L'observació tònico-postural

REFORMULACIÓ:

He llegit totes les propostes de les meves companyes de grup i he realitzat els comentaris corresponents, i com que coincidim bastant en les edats i els conceptes explicats deixarè la meva proposta inicial igual.


divendres, 4 de març de 2011

ACTIVITAT 5 : OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL
 IMATGE 1

En la primera imatge podem observar un infant assegut a terra devant d’un ordinador.
Manté el cap dret  no necessita les mans per recolzar-se i per tant això li permet tocar el teclat, per tant  el nen ja té un cert domini del seu tronc i cap.

Pel que fa al seu equilibri podem dir que té un equilibri estàtic ja que és manté assegut sol.
L’infant coordina perfectament ull-mà però la seva lateralitat encara no està definida.
Pel que fa al seu to muscular el nen regeix hipertonia en els seus moviments.

Per això crec que aquest nen té entre 10 i 12 mesos.
IMATGE 2             

En la segona imatge podem observar una nena que es troba semiasseguda que sembla voler recollir alguna cosa sembla estar descobrint alguna cosa molt interessant
Pot ajupir-se per  agafar una cosa del terra.

Pel que fa a la prensió, la nena està realitzant la pinça alhora d’agafar i també hi ha la coordinació oculo-manual.

En quan al seu equilibri  apareix l'equilibri estàtic ja que és  manté asseguda sola, i també és manté dreta sense recolzament, la nena no perd el seu equilibri, ja que manté la seva postura sense caure, per tant té un bo to muscular.

 La seva lateralitat no està definida però si observem la fotografia veiem com utilitza la mà esquerra.
 Per aquests motius crec que té entre 12 i 14 mesos.

IMATGE 3

En la tercera imatge podem observar un nen assegut sobre una cadira recolzat a la taula.
Podem observar que el nen es mostra concentrat en l’activitat.

L'equilibri que ens denota la foto és dinàmic.
el nen ja es capaç de realitzar la pinça superior, ja que podem observar que agafa el llapis  correctament.
En quan al to muscular el nen seria capaç de relaxar el seus musculs.

La lateralitat, crec que en aquesta edat ja la té determinada pero no fixada, per això és homogènea.

Crec que té entre 4 i 5 anys.