dissabte, 20 de novembre de 2010

Els sentits  (ACTIVITAT EN GRUP)

LA VISTA:  La vista és un sentit  que ens permet percebre sensacions lluminoses i captar la forma, el color,...

  • 1r mes --> apareix l'acomodació de distàncies, primera i segona setmana hi ha resposta a la profunditat.
  • 4t mes--> acomodació de distàncies com l'adult (respon a l'estímul)
  • 12è mes--> diferències de colors, diferències de tonalitat igual que l'adult.
  • 2n any--> distinció de colors, preferència en tons clras i distinció de formes (triangle, quadrat,...)
  • 3è any--> coneix el nom de tres o quatre colors i els aplica adequadament.
 
L'OÏDA:

Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el feto respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys : el nen ja pot reconèixer una cançó.EL GUST:


El nadó en l'época de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'àquets reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg..
A partir del tercer o quart mes els bebes son capaços de ficar-se objectes a la boca i comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte.
Es important que li donen la possibilitat desde ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.TACTE:
      El nadó és mostra insegur durant els pimers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
     12 mesos:el tacte s’exerceix a través del palmell de la mà.
     3è any +: és molt important junt amb la visual i l’auditiva .
  L'OLFACTE


En el moment de néixer el sentit de l'olfacte ja està força desenvolupat.
El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té 3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament del gust. 


dimecres, 17 de novembre de 2010

EVOLUCIÓ DE LA CAPACITAT SENSORIAL(individual)  • VISIÓ: El nadó dóna resposta a la lluminositat i als canvis d'intensitat de la llum.
    Segueix una llum en moviment i reaccionar a estímuls molt marcats i contrastats.
1r MES: l’acomodació de distàncies comença a aparèixer durant el primer mes.
El punt de visió és més nítida és situa a 20 cm. Entre la primera i la segona setmana discrimina entre els objectes i l’espai entre ells.
4r MES: l’acomodació de distàncies és com la de l’adult .Responent a l’estímul com a forma global integrada.
12 MESOS:Responen a diferències de color.
Les diferències de tonalitat són percebudes i categoritzades igual que en l’adult .
2n ANY:distinció de colors fonamentals. Preferències de colors clars. Distinció de formes fonamentals : rodona, triangle,
Quadrat, les col∙loca al taulell.
3è ANY: Distinció de formes fonamentals : copia una rodona .Distinció de mides: gran, petit, nomena un color. Coneix tres posicions ( sobre, dins, sota.)

· AUDICIÓ: El nadó respon al so durant les primeres hores de vida. L’aparell auditiu està diferenciat des del 6è mes de gestació no se sap si discrimina l’origen del so. Els sons de baixa freqüència calmen el plor. Els d’alta freqüència produeixen paralització de conducta i resposta d’alerta també són sensibles al ritme del so que tranquil∙litza.
1r mes: Pot localitzar el soroll s’interessa particularment per la veu humana.
4 mes: mostra gran sensibilitat a l’entonació i a la música.
A PARTIR DEL 3è ANY: Al llarg d’aquest anys el nen arriba a ser capaç de distingir i identificar objectes pel seu soroll, veu, sons d’animals, melodies, reconeix qualitats del so com la intensitat o el timbre.

·  OLFACTE: El nadó localitza la font olfactiva de manera innata durant els primers dies de vida.
Reacciona amb canvis de respiració , moviments motors, etc.
A olors desagradables o intensos com l’alcohol.
El nadó ja discrimina i té tendència: preferència cap a olors
conegudes.
•L´olfacte consegueix el seu máxim als 3 anys i va molt lligat al gust.

·  GUST:Està dotat de papil∙les gustatives.
Dóna respostes positives al sabor dolç i negativa al sabor salat , agre o amarg.
Com la resta de les modalitats sensitives , està sotmès a un procés d’aprenentatge lligat molt especialment a l’alimentació.
3è ANY: Descobreix nous gustos a través de l’alimentació.


·  TACTE:El nadó és mostra insegur durant els pimers mesos i està sotmès a un procés d’aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l’exercici és a través de la boca.
12 mesos:el tacte s’exerceix a través del palmell de la mà.
3è any +: és molt important junt amb la visual i l’auditiva .

dimarts, 9 de novembre de 2010

Activitat 1 Unitat formativa 5, Grupal

 
Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre les adquisicions cognitives, emocionals i motrius amb l'infant, les quals, ajudar arribar a la maduració mitjançant la pràctica psicomotriu per aconseguir un estimulacio motora, desenvolupament de la ment.


Psicomotricitat relacional: s'ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui, es satisfer el desig del nen. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que el nen pugui, a través del seu cos, posar-se en relació amb els altres.Psicomotricitat intrumental: En la psicomotricitat instrumental, el professor diu el que ha de fer el nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen aprengui a dominar i tambè coordinar el seu cos.Videos psicomotricitat: 

dimecres, 3 de novembre de 2010

ACTIVITAT 1 UF 5(INDIVIDUAL)

CONCEPTES CLAU:

Psicomotricitat: la psicomotricitat és un mitjà pedagògic que ajuda l'infant a la seva maduració evolutiva global. Té relació cos-ment.TIPUS DE PSICOMOTRICITAT:

  • Psicomotricitat relacional: s'ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui, es satisfer el desig del nen. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que el nen pugui, a través del seu cos, posar-se en relació amb els altres.

  • Psicomotricitat instrumental: és l'educador qui diu el que s'ha de fer. L'instrument en psicomotricitat; entenem que el cos és un instrument que al nen li serveix per aprendre a utilitzar-lo, dominar-lo, es treballar per que el nen aprengui a coordinar i dominar el seu cos

dilluns, 1 de novembre de 2010