dilluns, 25 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ ACTIVITAT MEMÒRIA
Un cop llegides totes les activitats i haver comentat cadascuna d'elles, pensem que potser la més adequada i motivadora pel nen és l'civitat FES UNA FILA COM AQUESTA.
Hem volgut realitzar aquesta activitat perquè les imatges del bob esponja són bastant vistoses per el nen, també perquè es bastant adequada a l'edat que té.
Hem pensat que molta gent faria l'activitat del memori o estil i per això hem trïat aquesta activitat.
També creïem que aquesta activitat es pot adaptar ràpidament a les possiblitats del nen col.locant més imatges o menys.

Activitat memòria


Títol de l'activitat: Fes una fila com aquesta

Material: Imatges, fitxa

Edat: 4 anys

Objectius generals:
 • Desenvolupar la memòria visual
 • Avaluar la capacitat de memòria.
 • Objectius específics:
 • Memoritzar l'ordre de les imatges
 • Identificar la imatge que no ha aparegut en la fila.
 • Recordar el nombre d'imatges que apareixen en la fila.
Continguts:
 • Imatges
 • Memòria visual
 • Fitxa

Desenvolupament de l'activitat:
Ensenyarem a l'infant les imatges que volem utilitzar, primer nosaltres farem una fila amb les diferents imatges del BOB ESPONJA, tot seguit li direm a l'infant que es fixi amb l'ordre de les imatges ja que, haurà d'ordenar-les igual que estan, farem aquesta acció un parell de vegades perqué de cada vegada encerti més imatges.
Finalment li treurem la fila d'exemple i en una fitxa haurà d'identicar les dues imatges que no han aparegut en cap moment en la fila que li hem ensenyat nosaltres.


REFORMULACIÓ ACTIVITAT MEMÒRIA
Un cop llegides totes les activitats i haver comentat cadascuna d'elles, pensem que potser la més adequada i motivadora pel nen és l'civitat FES UNA FILA COM AQUESTA.
Hem volgut realitzar aquesta activitat perquè les imatges del bob esponja són bastant vistoses per el nen, també perquè es bastant adequada a l'edat que té.
Hem pensat que molta gent faria l'activitat del memori o estil i per això hem trïat aquesta activitat.
També creïem que aquesta activitat es pot adaptar ràpidament a les possiblitats del nen col.locant més imatges o menys.

dijous, 14 d’abril de 2011

ACTIVITAT 9. Com avaluar memòria d'un infant de 0-6?


NOM DE L’ACTIVITAT: MEMORY
MATERIAL: fitxes de cartró amb imatges.
EDAT: 4 ANYS

OBJECTIUS:
 • Avaluar la capacitat de memòria.
 • Potenciar la memòria visual
 • Memoritzar visualment la situació de les parelles.
 • Esperar el torn del joc.
 • Memoritzar el nom dels animals que apareixen en el memory.
 • Identificar el nombre de parelles que hi ha en total.


CONTINGUTS
 • Memorització de les parelles.
 • Joc
 • Memorització dels noms dels animals que aparexien en el memory.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Explicariem al nen l’activitat que realitzarem ens asseurem amb ell i li deixarem les normes del joc molt clares i lli direm que es molt important complir-les.
Primer li ensenyariem totes les imatges del joc, i li direm el nom de cada animal que apareix en les imatges, i que ell ha de buscar la seva parella, i que qui tingui més parelles es qui guanyar, per tant per aquest motiu ha d’estar atent de on estan situades cada parella.


AVALUACIÓ:


Items a avaluarSempre A vegadesSovint Mai OBSERVACIONS
Ha esset capaç de memoritzar la situació de les parelles.
Espera el seu torn de joc.
Identificar el nombre de parelles que hi ha.
Es recorda dels animals que apareixen en el memory.Crec que hauriem és una activitat molt adequada per treballar la memòria, ja que l'infant com ja he dit haurà de recordar la situació de les fitxes per poder formar correctament les parelles, també en aquesta activitat haurà de respectar la norma que se li ha explicat el principi que es la que ha d'esperar el seu torn i només podrà aixecar dos fitxes.
També és una activitat que el nen està habituat a jugar ja que, té un joc de memory a casa.

dimecres, 13 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ ACTIVITAT 8

He llegit tots els resums dels components del meu grup i he comentat als meus companys i he arribat a la conclusió que he fet un bon resum, i així també m'ho han comentat els meus companys als comentaris que m'han posat.
També he arribat a la conclusió que vaig fer una bona estructura, ja que ho he dividit per subestadis i aixi queda destacat una o dos fites de cada estadi i subestadi.
Per aquest motiu no rectifico res del que havia fet, crec que he fet una bona feina

dilluns, 11 d’abril de 2011

ACTIVITAT 8: Què pensem sobre el desenvolupament intel·lectual d'un infant d'entre 0 a 6 anys?


Piaget dins dels seus estadis i subestadis del estadi sensoriomotor fa referència a diverses fites importants, jo aquí deixo les 10 fites del desenvolupament sensoriomotor més importants per a mi són:  

§         0 a 1 mes:  Crec que el més important i el que destaco d’aquesta etapa és el réflex de succió i el réflex pupil.lar El nadó disposa de reflexos, postures i sensacions.

§         1 a 4 mesos: En aquest subestadi crec que la fita més important es que manté la mirada però encara no té el concepte de permanència adquirit.

§         4 a 8 mesos: En aquest subestadi crec que la fita més important es coordinació ull – mà.

§         8 a 12 mesos: La fita més important d’aquest subestadi per a mi és la capacitat d’anticipar. Té més interès pels objectes en si i s'acomoda més als objectes.

De 12 a 18 mesos : en aquest subestadia la fita més important es que  l’'assimilació i l'acomodació estan clarament diferenciades i que la imitació és fa sistemàtica i exacta.

§         18 a 24 mesos: Aquesta etapa es caracteritza perqué les accions i conductes dels estadis anteriors són complementades amb conductes noves.
D’aquest subestadi destacaré l’aparició del joc  simbolic en aquest cas els infants necessiten un nivell de representació, saben imitar i diferenciar quines són les seves joguines i en relació amb la causalitat i amb l'espai, ja comprèn reacions causa – efecte senzilles i així és capaç de representar-se mentalment els seus recorreguts o desplaçaments


Les 5 fites més importants del Estadi Preoperacional per mi són:  

·         El egocentrisme. És la dificultat de diferenciar el món interior i el exterior. L'infant està centrat en sí mateix.
·         Sincretisme: L'infant troba semblances o relacions entre objectes i situacions sense fer cap anàlisi prèvia
·         Irreversivilitat: Incapacitat de realitzar una acció en els dos sentits, ja que no pot comprendre que es tracta de la mateixa acció però al revés
·         Els preconceptes o conceptes primitius, són  importants ja que són les nocions que l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules (l’aparició del llenguatge)  amb el valor representatiu que adquireix.
·        Pensament intuïtiu, augmenta la coordinació de les relacions representatives, té irreversibilitat. Per tant es pot crear una descentració, s'apropa a les representacions concretes i el raonament està relacionat amb el: realisme(diferència entre el món psíquic i físic).
        

dimarts, 5 d’abril de 2011

ACTIVITAT 7. PROPOSTA GRUPAL

IMATGE 1
En la primera imatge podem observar un infant en un entorn pobre, el qual es troba descalç i amb una vestimenta precària.
Es troba recollint aigua tot sol, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà per tant podem dir que té la pinça fina assumida.
Es troba en equilibri estàtic.
En quant al to muscular, podem dir que el seu cos està en tensió ja que el recipient que aguantar s'està plenant d'aigua i per tant cada cop pesarà més.
En quant a la lateralitat podem observar que subjecta el recipient amb la mà dreta.
Per això creiem que, té uns tres anys i mig, tot i que no estem massa segures ja que la possible malnutrició del nen pot afectar notablement en el seu desenvolupament.
IMATGE 2
En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per   exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.
IMATGE 3


Creiem que té uns 10-12 mesos, ja que és pot aixecar sol i caminar.

A la foto podem veure un nen assentat al terra i mirant un conte, és mostra content .Està assentat i amb la mà dreta està assenyalant el dibuix del conte. El tronc i el cap el manté recte i mirant cap abaix, ja que està mirant el conte.
De l'equilibri podem dir que és estàtic i el té assolit, ja que és manté perfectament assentat.
La seva lateralitat encara no la té assolida però podem veure que li predomina la mà dreta.
La seva prensió podem dir que fa la pinça inferior i la superior la té assolida, podria agafar perfectament una joguina entre el polze i el menovell i podria agafar una joguina molt petita entre el polze i l'índex.

divendres, 1 d’abril de 2011

REFORMULACIÓ ACTIVITAT 5: CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI I TEMPS

  ACTIVITATS ALBERT

Després d'haver llegit les propostes dels meus companys considero que la meva primera activitat és la que s'adapta millor a l'edat del nen i amb la que el nen es pot sentir més cómode.
En quan, a la segona activitat farem una reformulació entre l'activitat que ha proposat la Carlota i la que ha proposat el Néstor, i així ens pugui quedar una activitat ben completa.